The CAPT GUARANTEE

CLEANAIRPRODUCT

We are so confident about our work that we guarantee our projects.

GUARANTEED PERFORMANCE

คุณสามารถไว้วางใจเราได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะได้รับประสิทธิภาพตามที่ความต้องการ พร้อมทั้งคุณเชื่อมั่นได้ว่าระบบ Cleanroom ของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะเราออกแบบตามหลักวิศวกรรม CAPT พร้อมที่ประยุกต์ระบบเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า จนกว่าจะได้ประสิทธิภายตามคาคหวัง

Cleanroom คลีนรูม

GUARANTEED QUALITY

เราพร้อมที่จะซ่อมแซม ปรับปรุงข้อข้อบกพร่องในการติดตั้งและการผลิตต่าง ที่อาจจะเกิด ส่วนประกอบทั้งหมดที่ผลิตโดย CAPT รับประกันเป็นเวลา 1- 2 ปีหลังจากการเซ็นต์สัญญาและข้อบกพร่องในการผลิต 

รายการที่ไม่ได้ผลิตโดย CAPT แต่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปของ CAPT ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกันของผู้ผลิตดั้งเดิมของรายการ CAPT จะประสานงานการติดตามทั้งหมดกับผู้ผลิตดั้งเดิมเพื่อรับประกัน ให้ลูกค้าสบายใจได้ในการบริการคลอบคลุมของเรา

มาตรฐาน-Cleanroom-ในอุสหากรรม

GUARANTEED DELIVERY

เราจะพร้อมกำหนดเวลาการจัดส่งและการติดตั้งทั้งหมด CAPT มั่นใจว่าปฏิบัติไปตามวันเวลาที่กําหนด ตามที่ระบุในใบสั่งซื้อของลูกค้า เรามีระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมายาวนาน 30 ปี เรารักษาคํามั่นสัญญาให้กับลูกค้า

Cleanroom คลีนรูม

GUARANTEED PRICE

ลูกค้ามั่นใจในราคาเหมาะอย่างแน่นอน เนื่องจากเราผลิตส่วนประกอบส่วนใหญ่ในโรงงานของเราเอง 

Cleanroom-wafers-and-computer

Cleanroom by Clean Air Product is a must !

Contact us

Cleanroom evolution by Clean Air Product