job openings

Careers

join us today

Clean Air Product Style​

ที่ Clean Air Product คุณจะพบการทํางานอย่างขั้นตอนอย่างชัดเจน ในทีมโปรเจ็ค คุณจะเพลิดเพลินกับสไตล์การทำงานที่เปิดกว้าง มีระเบียบวินัย และ ความรับผิดชอบสูง พร้อมมีความเป็นอิสระทางความคิดริเริ่มมากมาย
สภาพแวดล้อมแบบไดนามิกของ บริษัท ที่ประสบความสำเร็จให้โอกาสในการพัฒนาอาชีพและอาชีพส่วนตัวของคุณ

job opportunities

become an Engineer department

ตำแหน่งงานว่าง

1. วิศวกรโครงการ 8 อัตรา
2. วิศวกรเทคนิคอาวุโส 1 อัตรา
3. วิศวกรเทคนิค 1 อัตรา
4. วิศวกรประเมินราคา 1 อัตรา
5. กราฟิกดีไซน์ อัตรา 1 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่ขาย 6 อัตรา
7. หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้าง 1 อัตรา
8. โปรแกรมเมอร์ 1 อัตรา (Python)
9.โฟร์แมน 3 อัตรา
10.ช่างติดตั้งประตู /ผนัง 3 อัตรา
11.พนักงานจัดส่ง 3 อัตรา
12.ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
13.พนักงานเขียนแบบโครงสร้าง/สถาปัตย์ Autodesk Revit
14.พนักงานเขียนแบบงานระบบ (ไฟฟ้า/สุขาภิบาล/ปรับอากาศ)
15.พนักงานเขียนแบบ (Autodesk Revit MEP)

**หากท่านใดนําคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาเองพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ **
**หากท่านใดมีรถยนต์ส่วนตัวพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ **

what are you looking for in your next job

Apply now for success