สร้างห้องคลีนรูม ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

"The Best Cleanroom Thailand is CAPT"

ห้องผ่าตัด

ห้องคลีนรูม (cleanroom) ในรายการที่ระบุหมายถึง ห้องสะอาดหรือบริเวณทํางานที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองและอนุภาคต่างๆ และมีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดันอากาศให้ได้ตามความต้องการ ข้อกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานของ PIC/S GMP โดยแบ่งระดับความสะอาด ดังนี้

ตารางคลีนรูม
ตารางคลีนรูม
      สร้างห้องคลีนรูมห้องคลีนรูม (Cleanroom structure)

 1. พื้น
  พื้นที่ระบุในแบบเป็น self-leveling epoxy floor ความหนาไม่ต่ากว่า 5 mm.มีกําลังต้านทานความกดอัด ( Compressive Strength ) ไม่ตํ่ากว่า 500 kg/cm
 2. ผนังและฝ้าเพดาน

  เป็นแผ่นสําเร็จรูปโลหะที่มีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกันตลอด (Integral Type) แบบ Sandwich Panel มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อน รักษาอุณหภูมิ ป้องกันความชื้น ทําความสะอาดง่าย ติดตั้งง่าย และ รื้อย้ายต่อเติมได้สะดวก

 3. ส่วนประกอบของแผ่น (Sandwich Panel)
  ผิวหน้าทั้งสองด้าน (Surface) จะต้องท ามาจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีความหนา 0.45 mm. เคลือบสีรองพื้นด้วย Epoxy Primer 3-5 ไมโครมิลลิ และเคลือบสีจริงด้วยโพลีเอสเตอร์ (สี Offwhite) 20 ไมโครมิลลิ
 4. แกนกลาง (Core)
  เป็นโพลียูรีเทนโฟม (Polyurethane Foam, PU Foam) ชนิดไม่ลามไฟ S.E. Class (Self-Extinguishing) ฉีดเข้าแบบด้วยเครื่องฉีดโฟมแรงดันสูง (High Pressure Injection) ฉนวน PU จะต้องเป็นชิ้นเดียวกันตลอดแผ่นผนัง (Single Body) ห้ามใช้วิธีการประกอบด้วยการทากาวโฟมติดกับแผ่นเหล็ก
 5. ขอบแผ่น (Frame)
  แผ่นเหล็กที่บริเวณขอบแผ่นจะต้องถูกรีดขึ้นรูปเป็นแบบเสียบเข้าลิ่มทั้งสองด้าน ชนิดตัวผู้และตัวเมีย SlipJoint (ไม่ใช่ PVC Joint )
 6. วัสดุเคลือบผนังเพื่อป้องกันผนังสกปรก
  เป็นพลาสติกใสติดที่ผิวทั้ง 2 ด้าน
 7. คุณสมบัติของแผ่นผนัง และฝ้าเพดาน

  คุณสมบัติของแผ่นผนัง-ฝ้าเพดาน คุณสมบัติของแผ่นผนัง-ฝ้าเพดาน[/caption]สร้างห้องคลีนรูมห้องคลีนรูม

About Me

ผู้นําด้านห้องสะอาด ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมช่วยแก้ปัญหา ต่างในวงการ HVAC เพื่อยกระดับคุณภาพระบบปรับอากาศ ระบายอากาศไปด้วยกัน อาทิ เช่น ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ แอร์โรงงาน แอร์ห้างสรรพสินค้า แอร์สํานักงาน แอร์โรงแรม  แอร์โรงพยาบาล แอร์คอนโด โชว์รูมสินค้า คลีนรูม 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านพร้อมมอบประสบการณ์จากการอุทิศตนเพื่อสร้างคลีนรูมเกือบ 30 ปีหวังว่าทุกท่านจะสามารถสร้างได้ตามที่ลูกค้าคาคหวัง ยินดีเป็นที่ปรึกษาปราศจากค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น