มาตรฐานห้องคลีนรูม ?

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

"The Best Cleanroom Thailand is CAPT"

มาตรฐาน-Cleanroom-ในอุสหากรรม

มาตรฐานห้องคลีนรูม

–   U.S. Federal Standard 209B และ ISO 14644 เป็นมาตรฐานที่นำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม Clean Room โดยกำหนดให้มีค่าอนุภาคความสะอาดใหญ่กว่า 0.5 ไมครอนในปริมาณอากาศบรรจุ 1 ลูกบาศก์ฟุต

–    Standard class : class 100 class 100,000 มีคุณสมบัติที่ความสัมพันธ์กับปริมาณอนุภาคขนาดต่างๆดังแสดงใน “ Particle diameter distribution curve”

–    NASA Standard เป็นมาตรฐานของ Clean Room ที่มาประยุกต์ใช้ในงานเภสัชกรรม โรงพยาบาล โดยให้ความสำคัญในการควบคุมเชื้อโรค หรืออินทรียวัตถุ

มาตรฐาน-Cleanroom-ในอุสหากรรม มาตรฐานห้องคลีนรูมในอุสหากรรม

ซึ่งการเรียกคลาสคลีนรูมสองแบบนี้ สามารถเทียบกันได้ ดังนี้

ISO Class 3 = FED Class 1
ISO Class 4 = FED Class 10
ISO Class 5 = FED Class 100
ISO Class 6 = FED Class 1,000
ISO Class 7 = FED Class 10,000
ISO Class 8 = FED Class 100,000

(FED-STD-209D มีทั้งหมด 6 คลาส ส่วน ISO จะมีทั้งหมด 9 คลาส)

การจัดระดับคลาสคลีนรูมตามแบบ FED-STD-209D จะต้องดูจำนวนฝุ่นขนาด 0.5 ไมครอนเท่านั้น ส่วนการจะระบุคลาสตามแบบของ ISO ได้ ต้องดูฝุ่นขนาด 0.1 ไมครอนเท่านั้น แต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราสามารถเลือกได้ว่าจะวัดฝุ่นขนาดเท่าไร ซึ่งเกณฑ์ก็จะแปรผันไปตามสูตรที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน เช่น ISO คลาส 6 ได้กำหนดเกณฑ์ตามขนาดของฝุ่นไว้ ดังนี้

– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.1 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 1,000,000 ชิ้น
– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.2 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 237,000 ชิ้น
– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.3 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 102,000 ชิ้น
– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 35,200 ชิ้น
– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 1 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 8,320 ชิ้น
– ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 5 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 293 ชิ้น
– ต่ออากาศ 1 ลบ.ม.

ส่วนในมาตรฐาน FED-STD-209D คลาส 10 ได้กำหนดเกณฑ์ตามขนาดของฝุ่นไว้ ดังนี้
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.1 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 350 ชิ้น
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.2 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 75 ชิ้น
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.3 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 30 ชิ้น
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 10 ชิ้น
ต่ออากาศ 1 ลบ.ฟุต

และคลาส 1,000 ได้กำหนดเกณฑ์ไว้ ดังนี้
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 0.5 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 1,000 ชิ้น
ฝุ่นขนาดตั้งแต่ 5 ไมครอนขึ้นไป ห้ามมีเกิน 7 ชิ้น
ต่ออากาศ 1 ลบ.ฟุต

เมื่อดูแล้ว จะสังเกตได้ว่า มาตรฐานคลีนรูม ทั้ง FED-STD-209D และ ISO 14644 นี้ จะกำหนดเกณฑ์ของฝุ่นขนาดใหญ่สุดไว้ถึงแค่ขนาด 5 ไมครอน ซึ่งในหน้างานจริง เช่น ในกระบวนการพ่นสีรถยนต์ ที่พยายามควบคุมความสะอาดให้อยู่ในระดับคลาส 100,000 ฝุ่นขนาด 5 ไมครอน ไม่ได้ส่งผลต่องานของผู้ผลิตเลย ขนาดของฝุ่นที่ต้องระวังส่วนใหญ่จะเป็นฝุ่นที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ เช่น ขนาด 100 ไมครอนขึ้นไป ซึ่งฝุ่นที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้ เครื่องมือวัดฝุ่นในอากาศ Particle Counter จะวัดไม่ค่อยได้ (เพราะเครื่องมือนี้มักจับได้เฉพาะฝุ่นขนาดเล็ก) ดังนั้น ถึงแม้จะวัดห้องคลีนรูมด้วย Particle Counter แล้วไม่เจอฝุ่น ก็อย่าได้นิ่งนอนใจไป เพราะไม่ได้หมายความว่า ในห้องจะไม่มีฝุ่นขนาดใหญ่

About Me

ผู้นําด้านห้องสะอาด ออกแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ พร้อมช่วยแก้ปัญหา ต่างในวงการ HVAC เพื่อยกระดับคุณภาพระบบปรับอากาศ ระบายอากาศไปด้วยกัน อาทิ เช่น ออกแบบงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ แอร์โรงงาน แอร์ห้างสรรพสินค้า แอร์สํานักงาน แอร์โรงแรม  แอร์โรงพยาบาล แอร์คอนโด โชว์รูมสินค้า คลีนรูม 

Recent Posts

Follow Us

Weekly Tutorial

Sign up for our Newsletter

เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกท่านพร้อมมอบประสบการณ์จากการอุทิศตนเพื่อสร้างคลีนรูมเกือบ 30 ปีหวังว่าทุกท่านจะสามารถสร้างได้ตามที่ลูกค้าคาคหวัง ยินดีเป็นที่ปรึกษาปราศจากค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น