Frequently Asked Questions​

Cleanroom Training

Step to coach cleanroom traning

everything you need to know before building in Cleanroom.

สาเหตุการเสี่ยงการปนเปื้อนที่ส่วนใหญ่ในห้องสะอาด คือ คนและผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรมและทรัพยากรของเราให้ความรู้แก่ผู้ที่ส่วนเกี่ยวของกับ Cleanroom  ให้สอดคล้องกับ Cleanroom Procedures ในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องและการควบคุมการปนเปื้อน เราสามารถจัดส่งเซสชั่นการฝึกอบรมที่เป็นที่นิยมของเราหรือทำงานร่วมกับคุณเพื่อพัฒนาหลักสูตร CAPT ที่ตรงกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณพร้อมทั้งมอบ CERTIFICATE จากทาง CAPT ให้ทุกคนที่สอบผ่านบททดสอบ CAPT อีกด้วย

Announce Cleanroom Training

เราจัดให้มีการฝึกอบรมคลีนรูมที่นำมาใช้จัดโครงสร้างเซสชันเพื่อให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคล โดยปกติการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นสองส่วนซึ่งครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติบางครั้งตามด้วยการทดสอบคลีนรูม หัวข้ออาจรวมถึงสุขอนามัยของมือแหล่งที่มาของการปนเปื้อนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดการทำความสะอาดแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดและผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวต่อ บริษัท หากไม่ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การออกแบบให้มีส่วนร่วมและกระตุ้นการฝึกอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของห้องคลีนรูมเพื่อลดการปนเปื้อนที่เข้าไปในห้องคลีนรูมและลดความเสี่ยงต่อกระบวนการผลิต

Open CAPT Days

เราจัดงาน Open CAPT Days ฟรีและไม่เป็นทางการเป็นประจำ เช่นเดียวกับการเข้าร่วมการนำเสนอเกี่ยวกับโปรโตคอลคลีนรูมและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดคุณสามารถมีส่วนร่วมในการสาธิตเชิงปฏิบัติในคลีนรูมในการทำงานของเรา เรามีอาหารกลางวันด้วย! วันเปิดทำการของเราเป็นวิธีที่สนุกและให้ข้อมูลสำหรับคุณที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการและโปรโตคอลที่สะอาด เราครอบคลุมอะไรบ้าง - การตรวจสอบฝุ่นละอองแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในห้องปลอดสารเคมีและการทำความสะอาดขั้นตอนการแต่งกายรวมถึงผู้นำเสนอแขกจากซัพพลายเออร์ของเรา ได้รับเกียรติมามายมาย ผ่านช่องทาง

Knowledge Base

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้สร้างความรู้มากมายในอุตสาหกรรมซึ่งเราพร้อมที่จะแบ่งปันกับลูกค้าของเราเพื่อเพิ่มมูลค่า ในศูนย์ความรู้ของเราคุณจะพบคำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุงรักษาประเภทห้องสะอาดการจำแนกประเภทและอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิดีโอบทช่วยสอนได้มากมายบนช่อง

Cleanroom
Cleanroom คลีนรูม
Cleanroom

Proud To Support Our Local Community.

CLEAN AIR PRODUCT ภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับปรึกษาด้าน CLEANROOM ทั้งด้านการออกแบบ Design, Build และ Install ปรึกษาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น